Bepaal zelf hoe jij jouw licenties binnen of buiten de educatieve keten wil uitgeven

Wil je meer weten over de werking van de educatieve keten en de mogelijkheden? Dan vertellen we daar graag meer over.

Ontdek meer

Wat is de educatieve keten?

De educatieve keten is een informatiestandaard die tot stand is gekomen op initiatief van onderwijsinstellingen, onderwijsorganisaties, uitgevers, software- en dienstenleveranciers en Stichting Kennisnet. Binnen de educatieve keten worden afspraken gemaakt omtrent de ontwikkeling, de levering en het gebruik van (digitale) leermiddelen.

De educatieve keten wordt gevormd door vier overkoepelende partijen: afnemers, distributeurs, aanbieders en ketenstandaarden . De distributeurs zijn verantwoordelijk voor de levering van de leermiddelen. Aanbieders zijn softwareleveranciers, elektronische leeromgevingen, netwerkleveranciers en educatieve aanbieders. De partijen met betrekking tot de ketenstandaarden zijn verantwoordelijk voor alle zaken omtrent de ketenstandaarden.

Meer informatie
keten

Licenties uitgeven binnen en buiten de educatieve keten

Als educatieve aanbieder kan je zowel binnen als buiten de educatieve keten jouw leermiddelen aanbieden. Binnen de educatieve keten lever je als educatieve aanbieders via een distributeur. Buiten de educatieve keten lever je direct aan scholen, leerlingen of docenten.

Ook wanneer je al bent aangesloten op educatieve de keten, bijvoorbeeld met een eigen licentiekantoor of Edu-iX, bieden wij de mogelijkheid voor een back-up route. Mochten er problemen zijn, ben je altijd in staat toegang te verlenen tot jouw digitaal lesmateriaal.

Waarom leveren via de educatieve keten?

Via de educatieve keten kan je jouw leermiddelen aanbieden via distributeurs aan onderwijsinstellingen. Onderwijsinstellingen kopen vaak in bij distributeurs door de manier waarop zij moeten aanbesteden. Dit maakt het voor onderwijsinstellingen makkelijker om in te kopen binnen de educatieve keten dan erbuiten.