Geef de klant..


TOEGANG.ORG

Geeft het onderwijs toegang tot online lesmateriaal

Online toegang verlenen zonder gedoe

Als uitgever ontwikkel je methodes voor het onderwijs, geheel of gedeeltelijk digitaal. Je concentreert je op de inhoud en didactische kwaliteit. Maar hoe zorg je ervoor dat de leerlingen straks drempelloos aan de slag kunnen, terwijl misbruik tot een minimum beperkt wordt?

image

TOEGANG.ORG maakt online content verhandelbaar via de educatieve distributieketen en daarbuiten.

  • Distributie via educatieve distributeurs op basis van ECK
  • Directe verkoop via uw eigen webshop of bijv. bol.com
  • Telefonische ondersteuning voor uw gebruikers inbegrepen
  • Beveiligd en vollledig AVG Proof
  • Toegang met garantie

Edit me

Het onderwijsproces kan verder

Wij garanderen een soepele toegang via TOEGANG.ORG en we houden per product bij hoe soepel de toegang verloopt.

Wij hanteren een zeer transparant prijsmodel; u betaald een staffelprijs voor wat u gebruikt in plaats van een marge afslag. Geen vastrecht, geen verassingen. Wij garanderen zelfs de laagste prijs ten opichte van uw huidige ECK licentiekantoor aanbieder.

Aansluiten

Aansluiten op TOEGANG.ORG is meestal in enkele dagen geregeld. Wij leveren voorbeelden, documentatie en ondersteuning op locatie om de aansluiting te realiseren, zonder kosten. Eventuele bestaande voorzieningen kunnen blijven bestaan, dus geen lock-in!

In het kort

Toegang tot uw online content

Bescherm uw content tegen ongeoorloofd gebruik, maar zorg de klant zonder gedoe toegang krijgt. TOEGANG.ORG regelt dit op basis van licentie modellen zonder extra inlog. Wij zorgen dat misbruik actief wordt tegengegaan en de uitgever weer keuzevrijheid heeft om een licentie te distribueren via bestaande- of eigen kanalen.

Toegang tot uw lesmateriaal is met TOEGANG.ORG meteen volledig compatible met keten-initiatieven zoals ECK. Als de producten op de boekenlijst staan bij de educatieve distributeurs, dan kunnen ze dus elektronisch worden besteld en geleverd.

Wij helpen de gebruikers.

Mocht er toch iets niet goed gaan bij de toegang tot digitaal materiaal, dan helpen wij de gebruiker met een oplossing. Zonder extra kosten. Onze medewerkers zijn ervaren, deskundig en beschikken over de middelen om de klant echt te helpen. Geen kastje-muur, maar een werkende oplossing voor de klant, dat is onze garantie!

Backup Route

Ook voor partijen die momenteel al zijn aangesloten op de keten, bijvoorbeeld met een eigen ECK aansluiting of Edu-iX, bieden wij de mogelijkheid op een backup-route. Mochten er problemen zijn, dan kan alsnog op een gecontroleerde wijze toegang worden gegeven, zonder dat daarvoor wijzigingen in de keten nodig zijn. Tevens kan deze route gebruikt worden om ook via eigen kanalen toegang te leveren.

Wij bewaken de goede werking

Bij elk gebruik controleren wehoe snel de gebruiker toegang krijgt. Zo signaleren we automatisch een negatieve trend of mogelijk uitval en nemen we zo nodig (preventieve) maatregelen. De uitgever krijgt inzicht in de kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening voor haar producten.

Over TOEGANG.ORG

Toegang.Org is in 2018 opgericht door Pair-Education en Topicus Educatie
image
image

De diepgaande ketenkennis en tientallen jaren ervaring met uitgevers en distributeurs is hierbij vanuit Pair Education gebundeld met de ontwikkelgracht en enorme ervaring van Topicus.

Het resultaat is onze robuste onafhankelijke dienst voor uitgevers die volledig voldoet aan de geldende standaarden in de branche, maar ook los daarvan kan opereren.

Samenwerking versterkt en creëert ruimte voor vernieuwing. We hopen dat onze diensten ertoe mogen bijdragen dat ook de kleinere uitgeverijen optimaal waarde kunnen toevoegen aan het onderwijs.

Kernwaarden

Wij geloven in een markt waarin partijen zich onderscheiden met kwaliteit en toegevoegde waarde waar de klant echt wat aan heeft. Onze onderneming is daarom klantgericht maar ook eerlijk en transparant naar onze klanten, leveranciers, partners en medewerkers.

Ons hart ligt bij het onderwijs, het is een belangrijke pijler voor de toekomst. Graag dragen we op een positieve manier bij aan die toekomst. Wij streven daarom maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen na.

Heeft u interesse of aanvullende vragen? Neem contact op met info@toegang.org en wij bekijken graag samen de mogelijkheden.

Aansluiten

Graag helpen wij kostenloos bij de aansluiting van uw uitgeverij op TOEGANG.ORG. Hierbij coordineren we alle administratieve en technische zaken. We helpen hierbij o.a. uw artikelgegevens op de juiste wijze te communiceren via onze ECK Catalogus service. Zo worden uw artikelgegevens bekendgemaakt bij alle grote distributeurs zoals Iddnk, Van Dijk / TLN, Studers, MBO Webshop, OsingadeJong en Lisette Werter. Samen met de ketenpartijen nemen we deel aan het Programma Start Schooljaar en verzorgen wij de keten-testen met uw producten.

Ook helpen we actief bij de technische koppeling aan toegang.org samen met uw ICT staff of leverancier, of we implementeren en testen wij de koppeling zelf voor u in uw omgeving. Technische Documentatie en voorbeeldcode zijn vrij beschikbaar op Github voor PHP, Node.js en Java

U regelt de online content, wij regelen de toegang!