Geef de klant..


TOEGANG.ORG

Geeft het onderwijs toegang tot online lesmateriaal

Wij helpen uitgeverijen
online content toegankelijk te maken.

Als uitgever ontwikkel je methodes voor het onderwijs, geheel of gedeeltelijk digitaal. Je concentreert je op de inhoud en didactische kwaliteit. Maar hoe zorg je ervoor dat de leerlingen straks drempelloos aan de slag kunnen, terwijl misbruik tot een minimum beperkt wordt?

image

TOEGANG.ORG helpt uitgeverijen en maakt online content toegankelijk via een licentie en zorgt dat de toegang gegarandeerd werkt. Onze medewerkers zijn experts op dit gebied en kennen alle keten-processen. Veel van die processen stellen eisen op het gebied van techniek, ondersteuning en privacy regelgeving. Wij rekenen dit tot onze verantwoordelijkheid, zodat de uitgever zich kan concentreren op de inhoud.

Hiervoor brengen wij een klein bedrag per lopende licentie / account in rekening en daar zit de klantsupport gewoon bij inbegrepen. Dus geen aanloop-investeringen maar een k(l)ant en klare oplossing die volledig aan de keten-standaarden en privacy eisen voldoet.

Edit me


Toegang met garantie

Wij garanderen een soepele toegang via TOEGANG.ORG en we houden per product bij hoe soepel de toegang verloopt. Omdat wij volledig compatible zijn met keten initiatieven zoals de ECK standaard en Directe Toegang kunnen licenties ook via de bestaande distributiekanalen elektronisch gedistribueerd worden. Een mocht er onverhoopt een probleem zijn dan helpen wij de gebruiker met deskundige medewerkers die het probleem ook echt oplossen.

Het onderwijsproces kan verder

Ook als de uitgever zelf voorzieningen heeft om via de keten toegang te verlenen, kan TOEGANG.ORG van dienst zijn. Wij bieden uitgevers een backup-route, waarmee het onderwijsproces toch door kan als het via de bestaande weg niet mocht lukken..

In het kort

Toegang tot uw online content

Bescherm uw content tegen ongeoorloofd gebruik, maar zorg de klant zonder gedoe toegang krijgt. TOEGANG.ORG regelt dit op basis van licentie modellen zonder extra inlog. Wij zorgen dat misbruik actief wordt tegengegaan en de uitgever weer keuzevrijheid heeft om een licentie te distribueren via bestaande- of eigen kanalen.

Toegang tot uw lesmateriaal is met TOEGANG.ORG meteen volledig compatible met keten-initiatieven zoals ECK. Als de producten op de boekenlijst staan bij de educatieve distributeurs, dan kunnen ze dus elektronisch worden besteld en geleverd.

Wij helpen de gebruikers.

Mocht er toch iets niet goed gaan bij de toegang tot digitaal materiaal, dan helpen wij de gebruiker met een oplossing. Zonder extra kosten. Onze medewerkers zijn ervaren, deskundig en beschikken over tooling om de klant echt te helpen. Geen kastje-muur, maar een werkende oplossing voor de klant, dat is onze garantie!

Backup Route

Ook voor partijen die momenteel al zijn aangesloten op de keten, bijvoorbeeld met een eigen ECK aansluiting of Edu-iX, bieden wij de mogelijkheid op een backup-route. Mochten er problemen zijn, dan kan alsnog op een gecontroleerde wijze toegang worden gegeven, zonder dat daarvoor wijzigingen in de keten nodig zijn. Tevens kan deze route gebruikt worden om ook via eigen kanalen toegang te leveren.

Wij bewaken de goede werking

Bij elk gebruik controleren hoe snel de gebruiker toegang krijgt. Zo signaleren we automatisch een negatieve trend of mogelijk uitval en nemen we zo nodig maatregelen. De uitgever krijgt inzicht in de kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening voor haar producten.

Over TOEGANG.ORG

Paul de Wit
Paul de Wit

--ICT BREIN--

17 jaar ervaring bij uitgeverijen en distributeurs.

Irene van Bruggen
Irene van Bruggen

--ORGANISATORISCH BREIN--

10 jaar ervaring in educatieve distributie.

Topicus Team
Topicus

--DREAM TEAM--

De beste ontwikkeltalenten van Topicus.
Het ICT Team voor TOEGANG.ORG

Missie

TOEGANG.ORG start in 2018 als samenwerking tussen Pair-Education en Topicus Education

Hoewel online lesmateriaal veel mogelijkheden biedt voor het onderwijsproces, blijkt het toch moeilijk om te zorgen dat het ook werkt. (zie dit rapport van KPMG). Met TOEGANG.ORG willen we een positieve bijdrage leveren aan de inzetbaarheid van digitaal lesmateriaal.

De oprichters zijn jaren actief geweest bij de grootste educatieve uitgeverijen en distributeurs en hebben hun ervaringen en inzichten gebundeld om dit doel te bereiken. Het resultaat is het een onafhankelijke dienst voor uitgevers met een aanpak die betrouwbaarder en minder foutgevoelig is, maar tegelijkertijd volledig voldoet aan de geldende standaarden in de branche.

Kernwaarden

Wij geloven in een markt waarin partijen zich onderscheiden met kwaliteit en toegevoegde waarde waar de klant echt wat aan heeft. Onze onderneming is daarom klantgericht maar ook eerlijk en transparant naar onze klanten, leveranciers, partners en medewerkers.

Samenwerking versterkt en creëert ruimte voor vernieuwing. Daarom onderzoeken we graag samen met marktpartijen hoe we verbeteringen kunnen doorvoeren of elkaar kunnen versterken. We hopen dat onze diensten ertoe mogen bijdragen dat ook de kleinere uitgeverijen optimaal waarde kunnen toevoegen aan het onderwijs.

Ons hart ligt bij het onderwijs, het is een belangrijke pijler voor de toekomst. Graag dragen we op een positieve manier bij aan de toekomst. Wij streven daarom maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen na.

Contact

Graag helpen wij kostenloos bij de aansluiting van uw uitgeverij op TOEGANG.ORG. Hierbij coordineren we alle administratieve en technische zaken. U regelt de online content, wij regelen de rest!

Heeft u interesse of aanvullende vragen? Neem contact op met info@toegang.org en wij bekijken graag samen de mogelijkheden.